Hyvinvointia työelämään

Työ vie suuren osan aikaa elämästämme, eikä olekaan yhdentekevää miten työssämme sujuu ja miten työssään jaksaa. Työelämän vaikutus näkyy yksilössä ja kietoutuu vapaa-aikaan sekä hyvässä että huonossa. Samoin esimerkiksi kuormittava tilanne henkilökohtaisessa elämässä kulkeutuu helposti ja luonnollisesti ihmisen mukana työpaikalle ja vaikuttaa työntekoon.

Työnantajan näkökulmasta hyvinvoiva työntekijä kollegoineen muodostaa hyvinvoivan työyhteisön. Hyvinvoiva työyhteisö taas tukee työssä viihtymistä, jaksamista, luovuutta sekä tuottavuutta. Työelämä ja työssä jaksaminen paranee kun työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta.

Työnohjauksessa pysähdytään ajan kanssa pohtimaan kulloistakin työelämän tilannetta, työyhteisöä ja vapaa-ajan sekä työn välistä tasapainoa. Voimavarojen löytäminen, ratkaisujen oivaltaminen ja itsestään sekä kollegoistaan oppiminen ovat työnohjaukseni tärkeimmät kulmakivet.